رفتار زشت بهمن خاوری با رومینا اشرفی در لایو

رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی در نخستین روز خرداد ماه امسال با ضربات داس پدرش به قتل رسید و پرونده ای تلخ در این روستای سفید سنگان لمیر رقم خورد. ماجرا از این قرار بود که رومینا اشرفی دلباخته پسر جوانی به نام بهمن خاوری می شود که با توجه به مخالفت های پدر رومینا اشرقی به ازدواج آنها، دختر 13 ساله تالشی تصمیم به فرار می گیرد و به خانه خواهر بهمن خاوری می رود. پدر رومینا اشرفی با حضور در پاسگاه اعلام آدم ربایی می کند که رومینا اشرفی پس از 5 روز همراه بهمن خاوری دستگیر و به خانه بازگردانده می شود که رومینا در همان صحنه به ماموران اعلام می کند که من با پای خودم فرار کردم و هیچ آدم ربایی در کار نبوده است. مدیر مدرسه رومینا اشرفی حمید رزمی مدیر مدرسه رومینا اشرفی گفت: رومینا دختری باهوش و درسخوان بود و همه نمراتش 20 بود. پدر رومینا اشرفی نیز رفتار خوبی با دخترش داشت و به مدرسه می آمد و برای دخترش کیک و تغذیه می آورد و نمی دانم چطور دست به این کار زده است. ماجرای لایو بهمن خاوری مدیر مدرسه دبستان شهید پور حنیفه سفید سنگان ادامه داد: بهمن خاوری بارها به جلوی در مدرسه می آمد و برای دختران ایجاد مزاحمت می کرد که متوجه شدیم او به دنبال رومینا اشرفی می آید که موضوع را با پاسگاه هماهنگ کردیم تا مانع مزاحمت بهمن خاوری برای دختران شویم که فکر کنم اقداماتی صورت گرفت. حمید رزمی عنوان کرد: ما در لایو اینستاگرام فیلم بهمن خاوری را می دیدم که در خانه خواهرش بود و عکس خواهرش نیز روی دیوار بود و درباره دختر مورد علاقه اش صحبت می کرد که همه اصرار داشتند این دختر را ببینند که رومینا را صدا کرد و قصد داشت صورت رومینا اشرفی را ببوسد که دختر 13 ساله مخالف این کار شد و بهمن دستش را بوسید و چند عکس نیز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد

۰ نظر