صحنه‌ هولناک بازی کودکان در پشت بام برج ۱۱ طبقه!

در این حادثه سهل انگاری مدیر ساختمان یک برج ۱۱ طبقه در شهر «یونگ نینگ» واقع در استان نینگژیا در قفل کردن درب ورودی پشت بام چیزی نمانده بود یک تراژدی رقم بزند. چند کودک بازیگوش پس از بازکردن درب که قفل نشده بود خود را به سقف برج رسانده و روی آن مشغول بازی شدند. در ویدئویی که یکی از همسایگان با تلفن همراه خود تهیه کرده این کودکان را در حال دویدن روی سقف برج نشان می‌دهد. در این ویدئو دو دختر کم سن و سال در حال راه رفتن در لبه سقف برج دیده می‌شوند.

۰ نظر