اظهارات والدین رومینا و پسری که دليل فرارش بود

ماجراي قتل رومينا از زبان مادر و پدر و پسري که دليل فرارش بود را بشنوید.

۰ نظر