کشف جسد قاضی منصوری در هتلی در کشور رومانی

دقایقی پیش تلویزیون در تاریخ 30 خرداد 99 رومانی خبر از کشف جسد قاضی منصوری در هتلی واقع در بخارست داد. گزارش کامل و با کیفیت پخش شده از تلویزیون رومانی را ببینید.

۰ نظر