آتش سوزی در خودرو به خاطر وجود آب معدنی

هشدار؛ وجود آب معدنی در خودرو می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود!

۰ نظر