لحظه وحشتناک انفجار بیروت در اتاق زایمان بیمارستان

لحظه وحشتناک انفجار بیروت در اتاق زایمان بیمارستان

انفجار‌هایی ویرانگر 14 مرداد 99 بندر بیروت را به لرزه درآورد و تعدادی از ساختمان‌ها را در این بخش از پایتخت لبنان با خاک یکسان کرد به طوری که موج انفجار در کیلومتر‌ها دورتر از محل انفجار شنیده شد.

۰ نظر