فیلم لحظه زیر گرفتن عزاداران حسینی در شهرک قدس تهران

 معاون فرماندهی انتظامی غرب تهران: دیشب یک راننده مست، به سمت یک هیأت عزاداری در شهر قدس رفته و تعدادی از عزاداران را زیر گرفت.‌ این خودرو پس از آن به سمت میدان مصلی شهرقدس رفت و در این نقطه نیز تعدادی از شهروندان را زیر گرفت. دستکم ۶ نفر مصدوم شدند. راننده دستگیر شده است.

۰ نظر