فیلم تکاندهنده از قتل عام زوج جوان و بیتای 8 ساله در باغ ورامین

هنوز باورکردنی نیست یک مرد به این آسودگی و سنگدلی زوج جوان و دختر بی گناهشان را در باغ کلاته ورامین کشته باشد.

۰ نظر