دختر ترشیده و پیر پسر توی فامیل دارید ؟؟!

مجری تلویزیون به کلاس جنجالی و پرانتقاد "آموزش به دختران بازمانده از ازدواج" انتقاد کرد و گفت :عبارات پیر پسر و دختر ترشیده ، مغایر با یک تعامل انسانی و از ایراد های فرهنگ ماست ! سنِ ازدواج آدم‌ها به دیگران مربوط نیست که تازه برایش "صفت" بسازند!

۰ نظر