وقتی بازیگوشی عموپورنگ گل میکنه !

عمو پورنگ در آخرین پست اینستاگرامی اش نوشت : ورژن جدید زمان ِ بچگی هام

حسابی بازیگوشی هام گل کرده

بخندین و شاد باشین .

 

۰ نظر