نظر رهبر معظم انقلاب درباره دیوان شمس و مثنوی مولوی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری با شعرا در شهریور ماه سال ۸۷ نظزشان را درباره دیوان شمس و مثنوی مولوی می فرمایند ، می بینید و می شنوید.

رهبر انقلاب
۰ نظر