شیوه ی اخراج بازیگرانی که ابراهیم حاتمی کیا آن ها را نمی خواست !

 در این بخش از مصاحبه قدیمی ابراهیم حاتمی‌کیا،  درباره شیوه اخراج بازیگرانی می‌گوید که در طول فیلمبرداری به کارش نمی‌آیند.

۰ نظر