دستپاچگی علی ضیا از سوتی حشمت فردوس در آنتن زنده

داریوش ارجمند مهمان برنامه فرمول یک علی ضیا شده بود که د راین برنامه سوتی های بسیار زیادی داد

فرمول یک
۰ نظر