متن عاشقانه و بازی شیرین شاهرخ استخری برای نبات و پناه در خانه

دخترهای گلم شیرینی‌های زندگیمون قشنگی‌های خونمون دلایل شادی بابا انگیز‌ه‌های تلاش بابا تا زنده‌‌ام جز عشق از من نخواهید دید، حتی روزی که عاشق دیگری هستید.

۰ نظر