مرحوم ماه چهره خلیلی در سالگرد در گذشت پروین سلیمانی مادر بزرگش

روایت شوهر خواهر ماه چهره خلیلی از ساعات آخر زندگی آن مرحوم

۰ نظر