مهران غفوریان با 54 کیلو کاهش وزن رکورد لاغری ادل را شکست

مهران غفوریان با 54 کیلو کاهش وزن رکورد لاغری ادل را شکست

۰ نظر