گریه نیوشا ضیغمی برای مادر و دختر نوعروس

حضور نیوشا ضیغمی در برنامه بگو سیب و صحبت با مادر و دختری که مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.

نیوشا ضیغمی
۰ نظر