شکایت شدید بهرام رادان از سربازان گمنام

بهرام رادان از پیجی با عنوان سربازان گمنام که وابسته به نهاد قدرت است شکایت کرد.

۰ نظر