اگر سنتان از 30 سال گذشته ، این فیلم را ببینید ( حتی اگر 30 ساله هم نیستید ؛ ببینید )

این فیلم رو ببینید و قدر روزهایی که داره عین برق و باد می ره رو بدونید !
پیروز و موفق باشید

 

۰ نظر