لحظه تیک آف باورنکردنی همزمان دو هواپیما در دو جهت مخالف !

این فیلم لحظه تیک آف همزمان دو هواپیما را نشان می‌دهد که از دو جهت مخالف در حال بلند شدن از روی باند فرودگاه هستند.این دو هواپیما با فاصله‌ای مویی از یکدیگر و در حرکتی باورنکردنی و معجزه‌آسا توانستند بدون برخورد با یکدیگر تیک آفی موفق داشته باشند.

۰ نظر