نماینده مجلس وسط جلسه از دختر مورد علاقه اش خواستگاری کرد

«فلاوی دی مورو» نماینده 33 ساله وسط مجلس در حالی که نمایندگان درباره بازسازی مناطق زلزله زده 2016 صحبت می‌کردند از کشور میز خود حلقه‌ای را بیرون آورده و گفت: الیزا با من ازدواج می‌کنی؟ نمایندگان بدین ترتیب نظم و ترتیب مجلس را برهم زدند و روبرتو فیکو رئیس جلسه که از حزب جنبش 5 ستاره بود، نتوانست جو را آرام کند و عروس آینده نیز فریاد زد: بله با شما ازدواج می‌کنم!

۰ نظر