این سگ ولگرد بچه ها را از خیابان رد می کند

سگ ولگردی برای رد شدن چند کودک از خیابانی در گرجستان، مسیر عبور خودروها را مسدود کرد.

۰ نظر