هنرپیشه معروف هم چالش درب بطری را اجرا کرد

چالش باز کردن درب بطری با پا به تازکی توسط سلبریتی های مختلف اجرا می شود .

چالش
۰ نظر