روش اصولی کولر گرفتن در سرعت بالای خودرو

برای اینکه به موتور خودرو آسیبی نرسد کولر گرفتن در سرعت بالا قلق خاص خودش را دارد

خودرو
۰ نظر