استقبال چشمگیر مردم اهواز از فاطمه عبادی در فرودگاه

فاطمه عبادی بانوی هنرمند خوزستانی بعد کسب عنوان قهرمانی مسابقه استعدادیابی عصر جدید با استقبالی باشکوه مردم اهواز در فرودگاه مواجه شد.

عصر جدید
۰ نظر