گاف سرهنگ علی فر؛ سید جلال حسینی در ترکیب لوانته اسپانیا

سرهنگ علی فر در حین گزارش بازی لوانته و رئال به اشتباه سید جلال حسینی را در ترکیب تیم لوانته قرار داد.

۰ نظر