نوستالژی ترین قطعات آلبوم ۸۵ بنیامین بهادری ، اجرا سال 2010

عاااشق شدم ،کااااش ندونه .. از نوستالژی ترین قطعات آلبوم ۸۵ کنسرت واشنگتن ، سال ۲۰۱۰

۰ نظر