شاهکار مهراد جم با خوانندگی علی حسینی

علی حسینی نوشت :
میمونیم ما باهم یادت که دادیم قول جلو جم؟!
بالاخره موزیک تهران بعد از دو سال زحمت شبانه روزی یک تیم با مجوز رسمی از دفتر محترم موسیقی ارشاد از تمامی سایت های معتبر پخش شد

 

۰ نظر