دیدار فرزاد فرخ با یک زن کارتن خواب که بچه هایش را مسخره می کنند!

فرزاد فرخ در برنامه بگو سیب حاضر بود و در این برنامه با زن کارتن خوابی دیدار کرد که بچه هایش را به جرم فقز مسخره می کنند.

۰ نظر