واکنش گرتا دختری ، دختر جنجالی سازمان ملل به توهین ترامپ

گرتا دختری که با حرف‌هایش در مجمع عمومی سازمان ملل علیه سران دنیا و سیاست‌های ضد محیط زیست‌شان چهره شده است، در واکنش به تمسخرش توسط ترامپ گفته حرفش را توانسته درست بزند که این عکس العمل‌ها حاصل شده‌اند.

ترامپ
۰ نظر