عبدالناصر همتی و جمله خبرسازِ او درباره کاهش ارزش پول ملی !

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید از سال ۱۳۵۰ تاکنون ارزش پول ما ۳۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است. او این جمله را در کمیسیون اقتصادی مجلس و در جمع نمایندگان مردم بیان داشته.

پول
۰ نظر