روایتی از درآمد 500 میلیونی دفاتر اسناد رسمی در ماه !

موضوع درآمد نجومی سردفتران اسناد رسمی با ارائه اسنادش سوژه برنامه پایش شبکه یک سیما بود.

پول
۰ نظر