خواندن حجت اشرف زاده در مهمانی خصوصی برای امام رضا (ع)!

حجت اشرف زاده در دورهمی خصوصی دکتر چلبیانلو، این شاه بیت های دوست داشتنی را خواند و تقدیم امام رضا کرد.

خواننده
۰ نظر