ماجرای قطعی اینترنت و زمان وصل شدن اینترنت

علی ربیعی سخنگوی دولت، امروز در بخشی از صحبت‌هایش در نشست خبری، از ماجرای قطعی اینترنت و زمان وصل شدن آن سخن گفت.

۰ نظر