صحبت های استاندار تهران از خسارت‌هایی که آشوبگران به تهران وارد کردند

در روزهای اخیر اغتشاشگران با حمله به اماکن عمومی و دولتی، خسارت های فراوانی به اموال کشور وارد کردند.

۰ نظر