تعقیب و گریز قاچاقچیان در اتوبان قم - تهران با شلیک های پیاپی

پلیس مبارزه با مواد مخدر فیلمی از تعقیب و گریز قاچاقچیان با ۳۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در اتوبان قم- تهران منتشر کرد.

۰ نظر