توصیه مجری ضدانقلاب به مهناز افشار بازیگر حاشیه ساز ایرانی!!

شهرام همایون با اشاره به فعالیت مهناز افشار در شبکه‌ای وابسته به عربستان سعودی توصیه‌ای را خطاب به او مطرح کرد.

مهناز افشار
۰ نظر