ماجرای اجحاف یک استاد در نمره دختر شهید حاج قاسم

حاج قاسم به دخترش گفته بود: مبادا با کسی بگویی که من دختر فلانی هستم و از این طریق کسب نمره کنی. اگر 10 بار دیگر هم این درس را مردود شدی، باز هم برو. این جهاد توست دخترم.

۰ نظر