دلیل حساسیت ها به سفر هیئت ایرانی به نیویورک چیست؟

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه توضیحاتی در مورد جزئیات سفر هیئت ایرانی به نیویورک در این ویدئو ارائه کرده است.

ایران
۰ نظر