لحظه دیدار فرزندان زوج پرستار گلپایگانی بعد از 35 روز

زوج پرستار گلپایگانی پس از ۳۵ روز با فرزندان خود دیدار کردند.

۰ نظر