لحظه ناگوار زمین خوردن سیروس گرجستانی در اکران فیلم خونگاه

در پی مراسم اکران فیلم خونگاه متاسفانه سیروس گرجستانی تعادلشون را از دست می دهند و به زمین می خورند که خوشبختانه این اتفاق به خیر می گذرد.

۰ نظر