خاص ترین صحنه ها از معترضانِ لبنانی در خیابان !

 تصاویری که از اعتراضات در  لبنان منتشر شده، این شاید خاص‌ترینِ آن است که در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

۰ نظر