فیلمی تائید نشده از محل حضور ابوبکر البغدادی پس از حمله آمریکایی‌ها

ویدئویی تائید نشده از محل حضور ابوبکر البغدادی پس از حمله آمریکایی‌ها را منتشر کرد.

۰ نظر