درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومان بنزین به کجا می‌رود؟

حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد این اصلاح قیمت بنزین حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است و یک ریال آن در بودجه هزینه نمی شود. این درآمدها به شصت میلیون خانوار در قالب طرح حمایت معیشتی پرداخت می شود.

۰ نظر