افزایش سرقت اینترنتی از حساب مشتریان بانک‌ها

اخیرا سرقت‌های اینترنتی از حساب‌های مشتریان بانک‌ها بسیار افزایش یافته است.

حدود دو هفته پیش بود که اعلام شد از حساب‌های تعدادی زیادی از مشتریان بانک‌ها پول برداشت شده است.

در حالی که بانک‌ها مسئولیت این گونه سرقت‌ها را متوجه مشتری می‌دانند اما در کشورهای مختلف در موارد مشابه قانون کاملا متفاوت است.

۰ نظر