رسوایی اخلاقی پسر ملکه انگلستان خبرساز شد

فساد اخلاقی شاهزاده اندرو، پسر ملکه انگلستان در رسانه های این کشور بازتاب گسترده ای داشته است.

۰ نظر