مهناز افشار در mbc و واکنش خبر ۲۰:۳۰ به این موضوع !

اخبار ۲۰:۳۰ به چرایی حضور چراغ خاموش برخی کارگردانان در جشنواره فجر امسال تا چرایی حضور مهناز افشار در یک شبکه ضد ایرانی پرداخت.

مهناز افشار
۰ نظر