عذرخواهی به دلیل پخش آموزش پخت کیک با ورق طلا در تلویزیون

عذرخواهی مجری برنامه به خانه برمی‌گردیم از مردم به دلیل پخش آموزش پخت کیک با ورق طلا

۰ نظر