رضا بهرام در کنسترش از پلی بک استفاده کرده است ؟؟!!

ویدئویی در فضای مجازی در حال انتشار است که به نظر می‌رسد رضا بهرام در کنسرتش از پلی‌بک استفاده می‌کند.

۰ نظر