قرنطینه کردن مسافری از ووهان در فرودگاه شانگهای

در پی شیوع ویروس کرونا در چین، مسافر ووهانی در فرودگاه شانگهای در باکس قرنطینه قرار گرفت.

۰ نظر